Apostille

Als u een certificaat en/of licentie wilt behalen dient u een schriftelijke eindopdracht in te leveren (beoordelingsschaal). Schrijf een samenvatting (maximaal twee pagina's) over de desbetreffende leergang.

Certificaten, transcripts en licenties worden voorzien van de handtekening en de unieke apostillestempel c.q. zegel van Rabbijn Sipporah Joseph (zie voorbeeld 1 (NL), 2 (ENG). Dit conform Het Apostilleverdrag (Verdrag van 5 oktober 1961) van de Haagse Conventie ook wel genoemd de “Conventie van Den Haag” en “Verdrag van Den Haag”. De documenten zijn hiermee internationaal wettelijk erkend in alle landen die het apostilleverdrag hebben ondertekend en direct bruikbaar. Inclusief in Israël. De documenten zijn niet geldig zonder de handtekening en de unieke apostillestempel c.q. zegel van Rabbijn Sipporah Joseph.

Meer informatie
Rijksoverheid | Apostilleverdrag
Apostilleverdrag
Landen die het apostilleverdrag hebben ondertekend
Apostilleverdrag Wiki
Haagse Conventie Wiki

Certificaten, transcripts en licenties worden in twee talen verstrekt, Nederlands en Engels. Transcripts zijn cijferlijsten die worden verstrekt aan een ieder die meer dan één leergang gevolgd heeft.